Kort företagspresentation :

Olle Arman Mätningsteknik AB grundades redan 1986.

Vi jobbar med det senaste inom mätningsteknik, data och maskinstyrning:

Topcon GPS/GLONASS  samt Trimble/Geodimeter ATS för mätning och maskinstyrning.  
Beräkningsprogrammet Geo för beräkning och dokumentation.

Referensprojekt:

1986-1989 Mätning och beräkning åt markentreprenörer.
1990-1993 Grödingebanan med Igelstabron. Beställare: Banverket.
1994-1997 Svealandsbanan. Beställare: Banverket
1998-2002 Skavsta flygplats, fjärrvärme, vägar och va i Södertälje mm. Beställare: SKANSKA m.fl.

2002-2004 Motorväg E20, förbifart Strängnäs. Beställare: PEAB

2005-2007  Väg 55, Bärbyleden 3, Uppsala. Beställare: PEAB

2007-2008 Påljungshage trafikplats och köpcenter, Nyköping. Beställare: NCC

2008-2009 Väg 55, Katrineholm – Valla. Beställare: NCC

2009 - 2010  Skavsta flygplats och markprojekt i Nykvarn. Beställare: SKANSKA

2011 - 2012 Väg 629, infart till Skavsta flygplats samt flera markprojekt.  Beställare: SIAAB

2012- 2013  Malmlossningsficka, Hargshamn. Defragmenteringsanläggning, Huddinge. Beställare: SIAAB

2013- 2016 Eskilstuna Logistikpark samt Gladö kvarn Etapp 1 & 2, gator och va-ledningar. Beställare: SIAAB

2017- t.v.   Mätnings- och mängdkontroll åt Sthlm Vatten i södra Stockholm. Beställare: C Bergh Byggledning AB

Litet företag men lång erfarenhet !

OlleArman Mätningsteknik AB
Skivlingvägen 19
611 63 NYKÖPING

 Mobil 070-699 25 27